วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ค่าโฆษณา รูปแบบที่ 1. โฆษณาร่วมในรายการ

  
1. รายการ อีสานไขข่าว  โดย สัมฤทธิ์  ชัยบัณฑิต   30,000 .-/เดือน
วิทยุออนไลน์ :  www.dokkoonradio.com , www.workfm9375.com  
เวลา : 08.00-09.00 น. (จ-ศ)

ออกอากาศพร้อมกัน  90  สถานี

         FM.107.00 MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
         FM. 98.00  MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
         FM. 93.75  MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
         FM.107.50 MHz  ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
         FM.108.00 MHz  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
         FM. 94.75  MHz  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
         FM. 91.75  MHz  อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
         FM.100.60 MHz  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
         FM. 88.50  MHz  อ.พล จ.ขอนแก่น
         FM. 99.25  MHz  อ.พล จ.ขอนแก่น
         FM. 95.50  MHz  อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
         FM. 96.60  MHz  ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
         FM. 99.25  MHz  ต.หนองแก อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  
         FM.100.35 MHz  ต.ดอนโมง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 
         FM.104.75 MHz  อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
         FM. 95.50  MHz  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
         FM. 93.00  MHz  อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
         FM. 95.50  MHz  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
         FM.102.45 MHz  อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
         FM.107.25 MHz  อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
         FM.104.85 MHz  อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
         FM.101.60 MHz  อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
         FM 101.50 MHz  อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น               
         FM.105.00 MHz  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น                                            
         FM. 93.35  MHz  อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
         FM.106.50 MHz  อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
         FM.106.25 MHz  อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
         FM. 90.25  MHz  อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
         FM. 89.75  MHz  อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
         FM. 99.75  MHz  อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
         FM. 94.35  MHz  อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
         FM.104.75 MHz  อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
         FM.103.75 MHz  อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
         FM. 99.75  MHz  อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู
         FM.107.75 MHz  อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
         FM. 88.75  MHz  อ.เมือง จ.อุดรธานี
         FM. 88.50  MHz  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
         FM.101.00 MHz  อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
         FM. 92.25  MHz  อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
         FM.106.50 MHz  อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
         FM. 88.75  MHz  อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
         FM. 94.75  MHz  อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
         FM.105.00 MHz  อ.เมือง จ.เลย
         FM.104.50 MHz  อ.เมือง จ.เลย
         FM. 97.50  MHz  อ.วังสะพุง จ.เลย
         FM. 92.25  MHz  อ.วังสะพุง จ.เลย
         FM. 91.75  MHz  อ.เชียงคาน จ.เลย
         FM.106.25 MHz  อ.ภูหลวง จ.เลย         
         FM. 90.75  MHz  อ.ภูเรือ จ.เลย
         FM. 93.00  MHz  อ.หนองหิน จ.เลย
         FM.107.00 MHz  อ.ภูกระดึง จ.เลย
         FM. 91.80  MHz  อ.เอราวัณ จ.เลย
         FM.107.00 MHz  อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
         FM. 90.50  MHz  อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
         FM. 98.25  MHz  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
         FM.106.85 MHz  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
         FM.107.25 MHz  อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
         FM. 92.70  MHz  อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
         FM.104.00 MHz  อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
         FM.103.35 MHz  อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
         FM. 89.75  MHz  อ.เมือง จ.มหาสารคาม
         FM.107.25 MHz  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
         FM. 92.60  MHz  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
         FM.104.75 MHz  อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
         FM.103.75 MHz  อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
         FM.100.05 MHz  อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
         FM.104.75 MHz  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
         FM.105.00 MHz  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
         FM.101.40 MHz  อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
         FM.104.50 MHz  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
         FM.107.50 MHz  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
         FM. 96.00  MHz  อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
         FM. 94.75  MHz  อ.จักรราช จ.นครราชสีมา
         FM.103.50 MHz  อ.สีดา จ.นครราชสีมา
         FM. 99.50  MHz  อ.คง จ.นครราชสีมา
         FM. 94.75  MHz  อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
         FM.101.50 MHz  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
         FM.107.00 MHz  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
         FM.104.00 MHz  อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
         FM.104.25 MHz  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
         FM. 89.25  MHz  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
         FM. 97.75  MHz  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
         FM. 96.00  MHz  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
         FM. 90.15  MHz  อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
         FM.107.00 MHz  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
         FM.107.25 MHz  อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
         FM. 88.50  MHz  อ.เมือง จ.หนองคาย
         FM. 92.00  MHz  อ.เมือง จ.หนองคาย
         FM. 88.25  MHz  อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
         FM. 93.00  MHz  อ.เมือง จ.สกลนคร


2. รายการ เส้นทางลูกทุ่ง  โดย หนุ่มเอก ชัยนันท์   6,000 .-/เดือน
วิทยุออนไลน์ :  www.dokkoonradio.com 
เวลา : 09.00-10.00 น. (จ-ศ)

ออกอากาศพร้อมกัน  12  สถานี

         FM.107.00 MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
         FM. 98.00  MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
         FM. 93.75  MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
         FM.107.50 MHz  ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
         FM.108.00 MHz  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
         FM. 94.75  MHz  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
         FM. 91.75  MHz  อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
         FM.100.60 MHz  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


3. รายการ เพลงเพื่อคุณ  โดย หนุ่มเอก ชัยนันท์   8,000 .-/เดือน
วิทยุออนไลน์ :  www.dokkoonradio.com 
เวลา : 10.00-12.00 น. (จ-ศ)

ออกอากาศพร้อมกัน  8 สถานี

         FM.107.00 MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
         FM.107.25 MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
         FM.104.00 MHz  อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
         FM. 90.25  MHz  อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
         FM. 92.25  MHz  อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
         FM.104.25 MHz  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
         FM. 89.25  MHz  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
         FM. 90.50  MHz  อ.สีดา จ.นครราชสีมา


4. รายการ ตอกไข่ใส่ข่าว  โดย สัมฤทธิ์  ชัยบัณฑิต   45,000 .-/เดือน
วิทยุออนไลน์ :  www.dokkoonradio.com , www.firstradiofm.net
เวลา : 12.00-14.00 น. (จ-ศ)

ออกอากาศพร้อมกัน  78  สถานี

         FM.107.00 MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
         FM. 98.00  MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
         FM. 87.75  MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น          
         FM. 94.75  MHz  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
         FM.105.25 MHz  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
         FM. 88.50  MHz  อ.พล จ.ขอนแก่น
         FM.101.00 MHz  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
         FM. 95.50  MHz  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
         FM. 93.00  MHz  อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
         FM. 95.50  MHz  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
         FM. 96.60  MHz  ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
         FM.100.35 MHz  ต.ดอนโมง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
         FM.101.60 MHz  อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
         FM.102.45 MHz  อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
         FM. 95.00  MHz  อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
         FM.105.00 MHz  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
         FM.105.50 MHz  อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
         FM. 89.75  MHz  อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
         FM.106.25 MHz  อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
         FM. 90.25  MHz  อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
         FM. 99.75  MHz  อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
         FM.104.75 MHz  อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
         FM.103.75 MHz  อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
         FM. 99.75  MHz  อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู
         FM.107.75 MHz  อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
         FM. 88.75  MHz  อ.เมือง จ.อุดรธานี
         FM.101.00 MHz  อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
         FM. 92.25  MHz  อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
         FM.106.50 MHz  อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
         FM. 88.75  MHz  อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
         FM. 94.75  MHz  อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี             .                 
         FM. 88.50  MHz  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
         FM.104.50 MHz  อ.เมือง จ.เลย                            
         FM. 97.50  MHz  อ.วังสะพุง จ.เลย
         FM. 92.25  MHz  อ.วังสะพุง จ.เลย
         FM. 91.75  MHz  อ.เชียงคาน จ.เลย
         FM.106.25 MHz  อ.ภูหลวง จ.เลย
         FM. 90.75  MHz  อ.ภูเรือ จ.เลย
         FM. 92.25  MHz  อ.วังสะพุง จ.เลย
         FM. 93.00  MHz  อ.หนองหิน จ.เลย
         FM.107.00 MHz  อ.ภูกระดึง จ.เลย
         FM. 91.80  MHz  อ.เอราวัณ จ.เลย
         FM.107.00 MHz  อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
         FM. 98.25  MHz  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
         FM.106.85 MHz  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
         FM.107.25 MHz  อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
         FM. 92.70  MHz  อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
         FM.104.00 MHz  อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
         FM.103.35 MHz  อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
         FM. 89.75  MHz  อ.เมือง จ.มหาสารคาม
         FM. 92.60  MHz  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
         FM. 88.75  MHz  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
         FM.104.75 MHz  อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
         FM.100.05 MHz  อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
         FM.104.75 MHz  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
         FM.105.00 MHz  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
         FM.101.40 MHz  อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
         FM.104.50 MHz  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
         FM.107.50 MHz  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
         FM. 96.00  MHz  อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
         FM. 94.75  MHz  อ.จักรราช จ.นครราชสีมา
         FM. 90.50  MHz  อ.สีดา จ.นครราชสีมา
         FM. 99.50  MHz  อ.คง จ.นครราชสีมา
         FM. 94.75  MHz  อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
         FM.101.50 MHz  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
         FM.107.00 MHz  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
         FM.104.00 MHz  อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
         FM.104.25 MHz  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด                  
         FM. 89.25  MHz  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
         FM. 97.75  MHz  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
         FM. 96.00  MHz  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
         FM. 90.15  MHz  อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
         FM.107.00 MHz  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
         FM.107.25 MHz  อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
         FM. 88.50  MHz  อ.เมือง จ.หนองคาย
         FM. 92.00  MHz  อ.เมือง จ.หนองคาย
         FM. 88.25  MHz  อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
         FM. 93.00  MHz  อ.เมือง จ.สกลนคร


5. รายการ ลูกทุ่งทั่วไทย  โดย อาน้อย จีระวัฒน์   3,000 .-/เดือน
วิทยุออนไลน์ :  www.dokkoonradio.com 
เวลา : 22.00-23.00 น. (จ-ศ)

ออกอากาศพร้อมกัน  4  สถานี

         FM.107.00  MHz  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
         FM. 93.00   MHz  อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น
         FM. 95.50   MHz  อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น
         FM. 90.25   MHz  อ.เปือยน้อย  จ.ขอนแก่น


6. รายการ อีสานไขข่าว (ส-อา)  โดย หนุ่มเอก ชัยนันท์   10,000 .-/เดือน
วิทยุออนไลน์ :  www.workfm9375.com , www.firstradiofm.net
เวลา : 08.00-09.00 น. (ส-อา)

ออกอากาศพร้อมกัน  75  สถานี

         FM. 93.75  MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
         FM. 98.00  MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
         FM. 87.75  MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
         FM. 94.75  MHz  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
         FM.105.25 MHz  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
         FM. 88.50  MHz  อ.พล จ.ขอนแก่น
         FM. 99.25  MHz  อ.พล จ.ขอนแก่น
         FM. 95.50  MHz  อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
         FM. 91.75  MHz  อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
         FM. 96.60  MHz  อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
         FM.100.35 MHz  ต.ดอนโมง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
         FM. 95.50  MHz  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
         FM. 93.00  MHz  อ.เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
         FM.102.45 MHz  อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
         FM.107.25 MHz  อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
         FM.101.60 MHz  อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 
         FM.106.50 MHz  อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
         FM.106.25 MHz  อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
         FM. 90.25  MHz  อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
         FM. 99.75  MHz  อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
         FM.104.75 MHz  อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวฯ
         FM.103.75 MHz  อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
         FM. 99.75  MHz  อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู
         FM.107.75 MHz  อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
         FM.101.00 MHz  อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
         FM. 92.25  MHz  อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
         FM.106.50 MHz  อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
         FM. 88.75  MHz  อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
         FM. 94.75  MHz  อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
         FM. 88.50  MHz  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
         FM.104.50 MHz  อ.เมือง จ.เลย
         FM. 97.50  MHz  อ.วังสะพุง จ.เลย   
         FM. 92.25  MHz  อ.วังสะพุง จ.เลย
         FM. 91.75  MHz  อ.เชียงคาน จ.เลย
         FM.106.25 MHz  อ.ภูหลวง จ.เลย
         FM. 90.75  MHz  อ.ภูเรือ จ.เลย
         FM. 93.00  MHz  อ.หนองหิน จ.เลย
         FM.107.00 MHz  อ.ภูกระดึง จ.เลย
         FM. 91.80  MHz  อ.เอราวัณ จ.เลย        
         FM.107.00 MHz  อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
         FM. 98.25  MHz  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
         FM.106.85 MHz  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
         FM.107.25 MHz  อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
         FM. 92.70  MHz  อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
         FM.104.00 MHz  อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
         FM.103.35 MHz  อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ          
         FM. 89.75  MHz  อ.เมือง จ.มหาสารคาม
         FM.107.25 MHz  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 
         FM. 88.75  MHz  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
         FM.104.75 MHz  อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
         FM.100.05 MHz  อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
         FM.104.75 MHz  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
         FM.105.00 MHz  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
         FM.101.40 MHz  อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
         FM.104.50 MHz  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
         FM.107.50 MHz  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
         FM. 96.00  MHz  อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
         FM. 94.75  MHz  อ.จักรราช จ.นครราชสีมา                
         FM. 90.50  MHz  อ.สีดา จ.นครราชสีมา
         FM. 99.50  MHz  อ.คง จ.นครราชสีมา
         FM. 94.75  MHz  อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
         FM.101.50 MHz  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
         FM.107.00 MHz  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
         FM.104.00 MHz  อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
         FM.104.25 MHz  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
         FM. 89.25  MHz  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
         FM. 97.75  MHz  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
         FM. 96.00  MHz  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
         FM. 90.15  MHz  อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
         FM.107.00 MHz  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
         FM.107.25 MHz  อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
         FM. 88.50  MHz  อ.เมือง จ.หนองคาย
         FM. 92.00  MHz  อ.เมือง จ.หนองคาย
         FM. 88.25  MHz  อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
         FM. 93.00  MHz  อ.เมือง จ.สกลนคร


7. รายการ ตอกไข่ใส่ข่าว (ส-อา)  โดย หนุ่มเอก ชัยนันท์   15,000 .-/เดือน
วิทยุออนไลน์ :  www.workfm9375.com , www.firstradiofm.net
เวลา : 12.00-14.00 น. (ส-อา)

ออกอากาศพร้อมกัน  67  สถานี

         FM. 93.75  MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
         FM. 98.00  MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
         FM. 87.75  MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
         FM. 88.50  MHz  อ.พล จ.ขอนแก่น
         FM. 99.25  MHz  อ.พล จ.ขอนแก่น
         FM.105.25 MHz  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
         FM.101.60 MHz  อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 
         FM.102.25 MHz  อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
         FM. 96.60  MHz  ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
         FM.100.35 MHz  ต.ดอนโมง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
         FM.106.25 MHz  อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
         FM. 90.25  MHz  อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
         FM. 99.75  MHz  อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
         FM.104.75 MHz  อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
         FM.103.75 MHz  อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
         FM. 99.75  MHz  อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู
         FM.107.75 MHz  อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
         FM. 88.75  MHz  อ.เมือง จ.อุดรธานี
         FM.101.00 MHz  อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
         FM. 92.25  MHz  อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
         FM.106.50 MHz  อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
         FM. 88.75  MHz  อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
         FM. 94.75  MHz  อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
         FM. 88.50  MHz  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
         FM.104.50 MHz  อ.เมือง จ.เลย          
         FM. 97.50  MHz  อ.วังสะพุง จ.เลย
         FM. 92.25  MHz  อ.วังสะพุง จ.เลย
         FM. 91.75  MHz  อ.เชียงคาน จ.เลย
         FM.106.25 MHz  อ.ภูหลวง จ.เลย
         FM. 90.75  MHz  อ.ภูเรือ จ.เลย
         FM. 93.00  MHz  อ.หนองหิน จ.เลย
         FM.107.00 MHz  อ.ภูกระดึง จ.เลย
         FM. 91.80  MHz  อ.เอราวัณ จ.เลย         
         FM. 98.25  MHz  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
         FM.106.85 MHz  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
         FM.107.25 MHz  อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
         FM. 92.70  MHz  อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
         FM.104.00 MHz  อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ         
         FM.103.35 MHz  อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ                     
         FM. 92.60  MHz  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
         FM. 88.75  MHz  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
         FM.104.75 MHz  อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
         FM.100.05 MHz  อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
         FM.104.75 MHz  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
         FM.105.00 MHz  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
         FM.101.40 MHz  อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
         FM.104.50 MHz  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
         FM.107.50 MHz  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
         FM. 96.00  MHz  อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
         FM. 94.75  MHz  อ.จักรราช จ.นครราชสีมา
         FM. 90.50  MHz  อ.สีดา จ.นครราชสีมา
         FM. 99.50  MHz  อ.คง จ.นครราชสีมา  
         FM. 94.75  MHz  อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
         FM.101.50 MHz  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
         FM.107.00 MHz  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
         FM.104.00 MHz  อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
         FM.104.25 MHz  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
         FM.104.25 MHz  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
         FM. 97.75  MHz  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
         FM. 96.00  MHz  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
         FM. 90.15  MHz  อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
         FM.107.00 MHz  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
         FM.107.25 MHz  อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
         FM. 88.50  MHz  อ.เมือง จ.หนองคาย
         FM. 92.00  MHz  อ.เมือง จ.หนองคาย
         FM. 88.25  MHz  อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
         FM. 93.00  MHz  อ.เมือง จ.สกลนคร


8. รายการ ลูกทุ่งทั่วไทย (รอบเช้า) โดย อาน้อย จีระวัฒน์   1,500 .-/เดือน
วิทยุออนไลน์ :  www.workfm9375.com 
เวลา : 10.00-11.00 น. (จ-ศ)

ออกอากาศพร้อมกัน  1  สถานี

         FM. 93.75  MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น


9. รายการ ลูกทุ่งทั่วไทย (รอบบ่าย)  โดย หนุ่มเอก ชัยนันท์   1,500 .-/เดือน
วิทยุออนไลน์ :  www.firstradiofm.net
เวลา : 14.00-15.00 น. (จ-ศ)

ออกอากาศพร้อมกัน  1  สถานี

         FM. 87.75  MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 


10. รายการ เส้นทางลูกทุ่ง (รอบบ่าย)  โดย หนุ่มเอก ชัยนันท์   1,500 .-/เดือน
วิทยุออนไลน์ :  www.firstradiofm.net
เวลา : 15.00-16.00 น. (จ-ศ)

ออกอากาศพร้อมกัน  1  สถานี

         FM. 87.75  MHz  อ.เมือง จ.ขอนแก่น    


11. รายการ ลูกทุ่งทั่วไทย by น้องจอย โดย น้องจอย เพ็ญนภา  1,500 .-/เดือน
วิทยุออนไลน์ :  www.sumrit.com
เวลา : 10.00-12.00 น. (จ-อา)

ออกอากาศพร้อมกัน  1  สถานี

         FM. 97.50  MHz  อ.วังสะพุง จ.เลย

......................................................................................................................................................................

    เงื่อนไขการลงโฆษณา  ประเภทที่ 1.  โฆษณาร่วมในรายการ
               
           1.   ในรายการ 1 ชม.  จะเปิดสปอตให้  1 ครั้ง  และพูดโฆษณาให้ 1 ครั้ง 
           2.   ค่าผลิตสปอตวิทยุเริ่มต้นที่  500 บาท  (ความยาวไม่เกิน 50 วินาที )
           3.   พิเศษ! ชำระค่าโฆษณาล่วงหน้า 3 เดือน ลด 20% / 6 เดือน ลด 30%
           4.   ลูกค้าต้องชำระค่าบริการก่อนลงโฆษณาทุกครั้ง
               
   ชำระค่าบริการ  ด้วยวิธีการโอนเงิน  ชื่อบัญชี  สัมฤทธิ์ โปรโมชั่น  411-4-352810
    ธนาคารกรุงเทพ (สะสมทรัพย์) สาขา ถนนประชาสโมสร 
    เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1416395704  
               
    ติดต่อ : คุณ บัณฑิต  แสนบุ่งค้อ ( โจ.) - ฝ่ายขายโฆษณา สัมฤทธิ์  โปรโมชั่น
    โทร : 088-5368856 / 043–330584   Email : mumoochat@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม